‏‏שירות Service1


‏‏יצרת שירות.

כדי לבדוק שירות זה, יהיה עליך ליצור לקוח ולהשתמש בו כדי לקרוא לשירות. באפשרותך לבצע זאת באמצעות הכלי svcutil.exe משורת הפקודה עם התחביר הבא:


svcutil.exe http://ws.webit-track.com/BI-StoreWS/Service1.svc?wsdl

אפשר גם לגשת לתיאור השירות כקובץ יחיד:

http://ws.webit-track.com/BI-StoreWS/Service1.svc?singleWsdl

‏‏הדבר ייצור קובץ תצורה וקובץ קוד שמכיל את מחלקת הלקוח. הוסף את שני הקבצים ליישום הלקוח והשתמש במחלקת הלקוח שנוצרה כדי לקרוא לשירות. לדוגמה:

C#


class Test
{
  static void Main()
  {
    HelloClient client = new HelloClient();

    // ‏‏השתמש במשתנה 'לקוח' כדי לקרוא לפעולות בשרת.

    // ‏‏סגור תמיד את הלקוח.
    client.Close();
  }
}

Visual Basic


Class Test
  Shared Sub Main()
    Dim client As HelloClient = New HelloClient()
    ' ‏‏השתמש במשתנה 'לקוח' כדי לקרוא לפעולות בשרת.

    ' ‏‏סגור תמיד את הלקוח.
    client.Close()
  End Sub
End Class